BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Местният парламент в Силистра заседава на 31 август

Общо осемнадесет точки са предвидени в дневния ред на предстоящата на 31 август сесия на местния парламент. След евентуалните питания общинските съветници ще преминат към разглеждане на докладната, внесена от кмета д-р Найденов, касаеща приемане на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Силистра в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност.

Градоначалникът внася и докладна по отношение на Приемане годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Силистра за 2021 г. Очаква се на базата на докладна на кмета да бъдат разгледани и Промени в Бюджета на Община Силистра за 2022г.

Председателят на съвета д-р Мария Димитрова внася докладна, касаеща определяне размера на основната месечна работна заплата на кмета на Община Силистра.

Д-р Найденов внася докладна свързана с Определяне размера на основните месечни работни заплати на кметове на кметства в Община Силистра, считано от 01.07.2022 г.

В своя докладна общинският съветник Златко Куртев внася докладна, която касае определяне и предлагане на кандидати за съдебни заседатели в Силистренски окръжен съд за мандат 2023-2026 година.

В своя докладна кметът д-р Найденов предлага за разглеждане прекратяване на съсобственост между Община Силистра и физическо лице в урегулиран поземлен имот по плана на Централна градска част на гр. Силистра чрез продажба частта на общината.

Сключване на предварителен договор със „Сън технолоджи 1“ ООД за продажба на земя – общинска собственост в с. Главан по чл. 70 от Наредбата за общинската собственост, по аналог с чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията, гласи друга докладна.

Кметът д-р Найденов в своя докладна акцентира върху Отдаване под наем на помещение № 317 в сградата на бул. „Македония” № 61 в гр. Силистра на Сдружение с обществено полезна дейност „Диабет”, както и по отношение на отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост чрез провеждане на публичен търг.

Утвърждаване и дофинансиране на маломерни самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2022/2023 година е поредната докладна на д-р Найденов адресирана към местния парламент.

Проект за обект: „Инвестиционно проектиране – ул. „Плиска“ с прилежащи зелени площи, тротоари, паркинги и благоустрояване, докладна, внесена от кмета за предстоящата сесия на местния парламент.

Сесията е с начален час 9.30 и ще се излъчва директно на фейсбук страницата на Общински – съвет и Община Силистра, както и Общинско радио.

Сесия на Общински съвет – СилистраОбщо осемнадесет точки са предвидени в дневния ред на предстоящата на 31 август…

Posted by Общинско кабелно радио „Силистра“ on Monday, August 29, 2022

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!