Facebook

Сметната палата похвали Община Русе за финансовата дисциплина    

Сметната палата

Сметната палата даде висока оценка за годишния финансов отчет на Общината за 2018 година, съобщиха от общинската администрация в Русе.

В доклада на палатата Консолидираният годишен финансов отчет на Община Русе за 2018-та година и приложения към него заверен финансов отчет са оценени с едно от най-високите становища „немодифицирано мнение“. За поредна година Община Русе утвърждава организация за строга финансова дисциплина, като въведените контроли на приходите и разходите показват балансирано изпълнение на бюджета спрямо планираните разходни норми.

Бюджетът на Общината към 31.12.2018 г. е 141 195 528 лв. и е изпълнен в размер на 76,74 %, което в сравнение с 2017-а година е с 9 218 644 хил. лв. по-високо. Налице за пореден път са добра събираемост на  планираните собствени приходи, разумно бюджетиране, целесъобразно и ефективно изпълнение на разходната част на бюджета и високо качество на предлаганите услуги, при законосъобразно и ефикасно разходване на средствата. Не са допуснати и просрочени задължения в цялата система на Община Русе.

Източник: TVN

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!