BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Свободни работни места в област Русе

към 09 септември  2019 г.

към 09 септември  2019 г.

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

15 пикола, средно обр.

11 спасители в басейн, средно обр.

10 спасители на плаж, средно обр

3 администратори, висше/средно обр., английски език

4 бармани, средно обр.

14 готвачи, средно обр.

6 обслужващи мини бар, средно обр.

15 работници в кухня, средно обр.

22 сервитьори, средно обр.

7 камериерки, средно обр., опитът е предимство

17 работници/чки в пералня, средно обр.

*Работните места са за к.к.Златни пясъци, Пампорово, Китен, Несебър, Св. Св. Константин и Елена

 

Други СРМ обявени в ДБТ

3 хигиенисти в детска градина, средно обр.

1 учител по информатика и инф. технологии, висше обр. по специалността

1 педагогически съветник, висше обр. социален педагог/психология, компютърни умения

1 учител по физика гимназиален етап, висше обр. по специалността

1 учител по бит и техника прогимназиален етап, висше обр., на 4 часа

1 учител ФВС, прогимназиален етап висше обр. по специалността

1 учител ЦОУД прогимназиален етап, висше обр.

1 учител в детска градина, висше обр. ПНУП, ПУП, ПУПЧЕ, компютърни умения

1 хигиенист складови и санитарни помещения, средно/основно обр

1 хигиенист административни помещения, средно/основно обр., опит

1 сценичен работник, средно обр.

1 шивачка, средно обр., опит в областта на бутиковите облекла е предимство

1 учител начален етап, висше обр. НУП,/ за гр. Мартен/

1 специалист търговия, средно икономическо обр., компютърни умения, за лице с намалена работоспособност

2 снабдители доставчици магазин хранителни стоки, средно обр., кат В/С /бус/

6 продавач-консултанти в магазин хр. стоки на самообслужване, средно обр.

1 учител по английски език гимназиален етап, висше обр. по специалността

1 водач на мотокар в производство на тръби и профили, средно обр., правоспособност, /за с. Иваново/

6 работници тръбна линия, , средно/основно обр.

4 оператори металорежещи машини, висше/средно обр. /машиностроителна специалност/

2 контрольори качество в производство на тръби и профили, средно техническо обр., опитът е предимство

1 дърводелец – поддръжка в училище, средно обр., квалификация, опит 3г.

1 учител информационни технологии гимназиален етап, висше обр. по специалността

1 учител по английски език прогимназиален етап, висше обр. по специалността

1 учител спортни дейности, висше обр. – треньор по бокс, непълен норматив

1 учител спортни дейности, висше обр. – треньор по бадмингтон

1 учител спортни дейности, висше обр. – треньор по вдигане на тежести, непълен норматив

1 социален работник в училище, висше обр. –  хуманитарни, обществени и правни науки, компютърни умения, на 4ч

3 водачи на челен товарач – фадромисти, правоспособност за управление ПСМ, 1г. стаж

5 машинни оператори на спомагателни съоръжения, средно/основно обр., стаж в производство

2 продавачи в училищен бюфет, средно обр.

1 общ работник в производство свързващи елементи, средно/основно обр.

1 матричар в производство свързващи елементи, средно обр, опит 5г.

1 организатор производство свързващи елементи, средно обр

1 учител ЦДО прогимназиален етап, висше обр.

1 учител БЕЛ прогимназиален етап, висше обр по специалността

1 помощник възпитател в детска градина, средно обр, квалификация, опит 1г.

4 обслужващи магазин търговска верига, средно обр.

10 комплектовачи в производство на електроинсталационни изделия, средно обр.

1 лектор по физическо възпитание и спорт начален етап на основно обр., висше обр. по специалността

1 учител ЦДО прогимназиален етап, висше обр.

1 психолог в училище, висше обр. по специалността

1 учител по музика гимназиален етап, висше по специалността

1 учител по философия гимназиален етап,, висше обр. по специалността

1 учител начален етап ГЦДОУД, висше обр. – ПУП, опит 1г.,/ за с. Николово/

1 автомонтьор, средно обр., опит 3г.

1 учител по биология гимназиален етап, висше обр. по специалността

1 учител начален етап ЦДО, висше обр., /за с. Семерджиево/

1 лектор по физическо възпитание и спорт прогимназиален етап, висше обр. по специалността, /за с. Семерджиево/

1 лектор по география прогимназиален етап, висше обр. по специалността, /за с. Семерджиево/

4 работници саниране и гипсокартон,  8 общи работници строителство

3 настройчици на шприц машини, средно обр.

3 склададжии, средно обр.,  кат В, свидетелство за управление на мотокар, компютърни умения

8 работници промишлено производство, средно обр

6 манипуланти производство, средно обр

6 опаковачи в промишлено производство, средно обр

1 психолог в социални дейност, висще обр. по специалността, английски език, компютърни умения, опит 2г.

2 специалисти застрахователна дейност,  висше/средно обр, английски език, компютърни умения

2 работници за отглеждане на бройлери, средно/ основно обр., подходящо за живущи с.Сандрово, гр. Мартен, гр. Сливо поле

4 оператори на преса и 5 работници приготвяне на шамот в производство на огнеупорни изделия, средно обр.

3 работници в кухня/дюнерджии, средно обр

1 работник в бърза закуска / приготвяне на дюнери/, средно обр.

1 читалищен секретар, висше обр.- икономика/финанси, компютърни умения

5 работници производство на вино, средно/основно обр

2 продавачи/чки павилион закуски и скара, средно/основно обр.

1 фадромист, средно професионално обр, правоспособност, 3г стаж

1 техник – механик на сепарираща инсталация, средно професионално обр, 3г стаж

1 технически сътрудник на сепарираща инсталация, висше техническо обр., 3г стаж

3 химици – лаборанти, висше/средно обр. – химия, опит

1 учител български език и литература прогимназиален етап, висше обр. – българска филология, компютърни умения

1 шофьор на катафалка, кат В, средно обр., опит

2 шофьори на товарен автомобил, кат С/СЕ, средно обр.

2 общи работници в производство на изделия от метал, основно обр.

5 оператори на гладачна машина в чорапно производство, средно/основно обр., предлага се обучение

4 складови работници – вътрешна логистика в чорапно производство, средно обр., компютърни умения, чужд език е предимство,предлага се обучение

8 опаковачи в чорапно производство, средно/основно обр., предлага се обучение

3 окачествители в чорапно производство, средно обр., предлага се обучение

12 машинни оператори в автомобилна промишленост, средно/основно обр, по чл 38 ЗХУ

4 шофьори на тежкотоварен автомобил над 12т, кат СЕ, средно обр.

5 складови работници и 8 обслужващи магазин стоки за бита, средно обр., опитът е предимство

1 хигиенист за търговски обект, основно обр.

4 санитари, болнично заведение, средно обр.

2 оператори на кантираща машина в производство на врати, средно обр.

3 помощник-разкройчик на ПДЧ, средно обр.

5 монтажници на корпусна мебел-вътрешен монтаж, средно обр.

5 опаковчици/пакетажници-мебелно производство, средно обр.

5 монтажници за външен монтаж на корпусна и мека мебел, средно обр.

1 конструктор на мебели, висше обр.

2 монтажници метални конструкции, средно обр./техническо обр. е прдимство/, кат В

1 ръководител на направление ИКТ, висше обр.- информатика и информационни технологии

1 магистър-фармацевт, висше обр.

4 монтажници на алуминиева и пластмасова дограма, средно образование, шофьорска книжка кат.В

2 водач на селскостопанска техника (тракторист), кат.Ткт

1 общ работник, промишлеността (производство на бои, лакове и подобни продукти), средно обр. (основно обр.)

5 общи работници в плетачно производство, ( товаро-разтоварна дейност), средно/основно обр.

1 общ складов работник (по чл.38, ал.1.от ЗХУ), средно обр., свидетелство за управление на високоповдигач (предимство)

1 технически сътрудник  в производство на филтри за автомобили, средно техн.обр..английски език, компютърни умения(офис пакет)

2 началник смяна в производство на филтри за автомобили, средно техн.обр.

1 конструктор технологична екипировка в производство на филтри за автомобили, висше обр.-машинен инженер,компютърни умения( autocad,auto desk inventor), английски език ( писмено и говоримо)

5 машинни оператори в производство на филтри за автомобили, средно техническо образование

2 електромеханика в производство на филтри за автомобили, средно техническо образование

2 механика в производство на филтри за автомобили, средно техническо образование

4 апаратчици  в производство на биогориво, средно обр.,работното място е за  гр.Сливо поле

3 общи работници експедиция в мебелно производство, средно обр.

2 технолози –нормировчици в производство на облекло, средно обр.

2 окачествители на дамско облекло, средно обр.

4 монтажници на мебели от ПДЧ, средно обр., опит

3 камериерки ,  средно /основно обр.

1 помощник на домакинята, средно обр., английски език (за малък хотел)

1 рецепционист хотел – средно обр., английски език (за малък хотел)

1 хигиенист производствени помещения, основно обр.

5 общи работници за вътрешно почистване на цистерни ,средно / основно обр.

1 счетоводител , висше обр.(икономика,счетоводство и контрол)

1 счетоводител ,средно обр.- може и без опит

10 строители на жилища, средно/основно обр.-може и без опит

1 помощник-готвач, средно обр.- социални грижи

5 медицински сестри,висше/средно обр.

1 помощник-възпитател, средно обр.

1 учител (лектор) по турски език, висше обр.

1 учител (лектор) по английски език, висше обр.

1 чистач/хигиенист,средно /основно обр., валидна здравна книжка

5 шивачи , дамско облекло, средно обр., професионален колеж

1 учител по история, висше обр. -история на България, география ,английски език

4 снабдители /доставчици на бързооборотни стоки, средно обр,  кат В

6 складови работници -бързооборотни стоки, средно/основно обр

10 лекари и 10 медицински сестри в болница, висше по специалността

1 учител начален етап  ЦДО, висше обр.- НУП

1 гумаджия, средно/основно обр., опит

2 бармани, средно обр.,

1 обслужващ бензиностанция, средно обр.

4 зареждачи  и 4 опаковчици   в промишлено производство, основно обр.

1 технически сътрудник, средно обр., немски език, компютърни умения, опитът е предимство

1 международен шофьор, кат С+Е, средно обр, релация България-Словакия-Унгария

1 инженер технолог в шивашко производство, висше обр специалност “модни технологии” или “производство на облекла”, английски език, компютърни умения time SSD стандартна с-ма за данни за трудоемките отрасли със специален фокус в/у шивашката промишленост и интегрираните социални производствени функции

2 общи работници в шивашко производство, средно/основно обр., чл 41 ЗХУ

5 зареждачи в производство но електроинсталационни изделия, средно/основно обр

5 настройчици на машини в производство но електроинсталационни изделия, средно техническо обр.

2 обслужващи вендинг автомати, средно обр, кат В

4 кроячи в шивашко производство, средно/основно обр., опитът е предимство

9 машинни оператори на оверлог машина, средно/основно обр., опитът е предимство

21 машинни оператори права машина, средно/основно обр., опитът е предимство

20 машинни оператори, в автомобилна промишленост, средно обр, опита е предимство

1 учител биология и здравно осигуряване гимназиален етап, висше по специалността, компютърни умения ,опит

1 инженер конструктор в производство на индустриални машини, висше машинен инженер, английски език, компютърни умения SolidWorks/AutoCAD, опит

2 машинни оператори металорежещи машини / CNC/, в производство на индустриални машини, дредно обр., английски език, опит предимство

1 финансов контрольор в училище, висше икономическо обр, компютърни умения

1 логопед в социално заведение, висше обр. по специалността, опит 2 г.

3 машинни оператори на металорежещи машини, средно/основно обр, опитът е предимство

2 заварчици СО и 3 шлосери в производство на метални изделия, средно/основно обр, опитът е предимство

1 инженер проектант в производство на пневматични и хидравлични машини, висше обр електроника/автоматика

2 електротехници в производство на пневматични и хидравлични машини, средно техническо обр, опитът е предимство

2 мехатроници/шлосери в производство на пневматични и хидравлични машини, средно техническо обр, опитът е предимство

1 фрезист в производство на пневматични и хидравлични машини, средно техническо обр, опитът е предимство

1 заварчик в производство на пневматични и хидравлични машини, средно техническо обр, опитът е предимство

2 инженер-търговец в производство на пневматични и хидравлични машини, висше техническо обр

1 учител физическо възпитание и спорт, висше обр. /треньор волейбол, баскетбол или футбол/, компютърни умения, 5г стаж

1 хигиенист в заведение, средно/основно обр

1 технически изпълнител – тракторист, шоф кат Ткт

1 специалист качество в автомобилна индустрия, висше/средно обр., английски език, Power point, опит на сходна позиция – предимство

2 шлосери – матричари и 2 мехатроници в автомобилна индустрия, средно обр, опит на сходна позиция – предимство

15 машинни оператори в автомобилна индустрия, средно/основно обр

1 учител начален етап, висше обр. НУПЧЕ, английски език, компютърни умения

1 учител начален етап  ЦДО, висше обр. НУПЧЕ, английски език, компютърни умения

1 счетоводител, висше обр. по специалността, английски език, компютърни умения SAP системи, 3 г опит, по чл 38 ЗХУ

2 експерти логистика, висше обр., английски и немски език, компютърни умения SAP системи, 3 г опит , по чл 38 ЗХУ

1 складов работник, в производство на автомобилни части, средно обр, свидетелство за управление на високоповдигач е предимство, шофьор кат В, по чл 38 ЗХУ

1 зареждач в производство на автомобилни части, средно обр, по чл 38 ЗХУ

1 техник-механик, в производство на автомобилни части, висше обр. машинен инженер, английски език, компютърни умения AutoCAD, SolidWorks, апит 3 г., по чл 38 ЗХУ

1 работник сглобяване на опаковки, в производство на автомобилни части, средно обр, по чл 38 ЗХУ

1 младши експерт “административно обслужване”, висше обр., компютърни умения, /за с. Иваново/

1 продавач – консултант в търговска верига за хранителни стоки, средно обр., по чл 38 ЗХУ

2 готвачи топла витрина в хранителен магазин, минимален опит

5 продавач-консултанти, търговска верига, средно обр., по чл 38 ЗХУ

1 учител в детска градина, висше -ПУП

1 промишлен дизайнер в производство на санитарна керамика, висше обр по специалността, испански и английски език, Photoshop,  Corel draw, интернет приложения, опит 1 г по специалността по чл 38 ЗХУ

1 организатор логистика, в производство на санитарна керамика, висше обр  магистър – икономика на търговията, испански и румънски език, компютърни умения, работа с ERP системи, опит 1 г по специалността, по чл 38 ЗХУ

1 организатор логистика, в производство на санитарна керамика, висше обр  магистър – икономика на търговията, испански и френски език, компютърни умения, работа с ERP системи, опит 1 г по специалността, по чл 38 ЗХУ

1 организатор логистика, в производство на санитарна керамика, висше обр  магистър – икономика на търговията, испански и арабски език, компютърни умения, работа с ERP системи, опит 1 г по специалността, по чл 38 ЗХУ

1 тапицер мека мебел, средно, опит 5 г по специалността, , по чл 38 ЗХУ

8 работници поддръжка железопътна мрежа, без изискване за образование

1 машинен оператор шиене, професионален колеж и квалификация , 3г стаж, по чл 38 ЗХУ

1 работник спомагателни дейности в обувно производство, средно обр., по чл 38 ЗХУ

1 хигиенист в детска градина, средно обр.

1 обслужващ работник в шивашка промишленост, средно обр., по чл 38 ЗХУ

1 технолог мебелно производство, висше обр по специалността, английски език, AutoCAD, опит,  по чл 38 ЗХУ

1 машинен оператор шиене /мека мебел/, средно обр., опит, по чл 38 ЗХУ

1 лекар нуклеарна медицина, по чл 38 ЗХУ

1 лекар лъчелечение, по чл 38 ЗХУ

1 лекар медицинска онкология, по чл 38 ЗХУ

1 лекар обща и клинична патология, по чл 38 ЗХУ

2 oпаковачи в пакетиране на сол ,средно обр.,подходящо за мъже

5 складови работници, средно обр., подходящо за хора с ТЕЛК

5 шивачи в обувно производство, средно/основно обр., опитът  е предимство

1 детегледач в частна занималня, средно обр

2 санитарки за частно социално заведение, средно/основно обр., подходящо за живущи в с. Николово

2 общи работници в чорапно производство, средно/основно обр

2 медицински сестри в социални услуги, висше обр.

1 хигиенист частна детска градина, средно обр.

1 портиер, транспортен портал, средно обр.

2 заварчици монтажници метални изделия, средно обр., опитът е предимство

10 машинни оператори производство на масла, средно обр., опита е предимство

1 офис мениджър, висше / средно икономическо или техническо обр., компютърни умения

1 водач мотокар в мебелно производство, средно/основно  обр., опит

4 зареждачи на машини в мебелно производство, средно/основно  обр.

1 служител в склад за авточасти, средно обр.

2 кроячи на текстил, опит

5 работници в производство на подплънки и шевни материали, средно/основно обр.

1 общ работник в производство на подплънки и шевни материали, средно/основно обр., шофьор кат В/С

1 оперативен счетоводител, икономическо обр., компютърни умения, опит

1 медицинска сестра за социално заведение, висше обр. – здравни грижи, компютърни умения, 1г. стаж

2 оператори в производство на щори, без изискване за обр.

15 машинни оператори за разкрой, кантиране и пробиване в мебелно производство, средно обр., фирмата предлага обучение

3 електрозаварчици, средно/основно обр., правоспособност

5 електромонтьори, средно обр., квалификация

4 работници спомагателни дейности в производство на плетива, средно/основно обр.

1 координатор обслужване клиенти, висше обр, английски език, компютърни умения

1 помощник готвач в социално заведение, основно/средно обр., опитът е предимство

34 шофьори международни превози, средно обр., кат. С+Е, релация Европейски съюз, за част от позициите се изисква ADR

1 шлайфист, 1 полировач – мебелно производство, средно/по-ниско обр., опитът е предимство

8 монтажници, електронни елементи, средно обр.

9  работници спомагателни дейности в шевно производство/ръчници, средно/основно обр.

2 накатвачи на плат, средно/основно обр.

2 оператори на машини за шиене на копчета, средно/основно обр.

3 заварчици, производство на съдове под налягане, средно/основно обр., за младежи – предлага се обучение и придобиване на международен сертификат

1 склададжия, производство на съдове под налягане, средно/висше обр., английски/немски език, компютърни умения

1 координатор – снабдяване и логистика, производство на съдове под налягане, средно/висше обр., английски/немски език, компютърни умения

3 тапицери – мебелно производство, средно/основно обр., опитът е предимство

2 касиери в бензиностанции, средно обр.

2 оператори на заваръчен робот, средно техническо обр.

2 оператори на абкант, средно техническо обр.

35 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.

50 шивачи на облекла, средно/основно обр., за някои от местата се предлага и обучение

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

– За стажуване

1 счетоводител, висше обр. – счетоводтво, икономика

1 промишлен дизайнер, висше обр. – дизайн

1 интериорен дизайнер, средно обр. – дизайн

1 оперативен  счетоводител, средно обр. – икономика

1 счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол

1 младши счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол

1 счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол

1 ръководител счетоводен отдел, висше обр. – счетоводство и одит

3 експерти маркетинг, висше обр. – маркетинг, икономика

1 техник компютърни системи, средно/висше обр. –  КСТ, комп.науки

1 продавач – консултант, средно/висше обр. – икономика

3 програмисти база данни, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност

2 организатор маркетинг, средно/висше обр.- маркетинг, икономика

1 оперативен  счетоводител, средно обр. – икономика

1 главен счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол

1 експерт обществени поръчки, висше обр. – икономика, право

1 асистент офис, средно/висше обр. – администрация и управление

1 консултант продажби,  промоутър, средно/висше обр. – в областта на селското стопанство

– За обучение по време на работа

1 технически сътрудник, средно обр.

1 продавач – консултант, средно обр.

1`уеб дизайнер, средно обр.

1 оперативен счетоводител, средно обр.

1 търговски сътрудник, средно обр.

1 асистент-офис, средно обр.

1 технически секретар, средно обр.

1 оператор въвеждане на данни, средно обр.

2 автомонтьори, основно/средно обр.

1 продавач – консултант, средно обр.

1 продавач – консултант, средно обр.

2 електромонтьори, средно обр.

1 правен секретар, средно/висше обр.

2 оператори-въвеждане на данни, средно/висше обр.

2 общи работника, основно/средно обр.

1 продавач интернет услуги, средно/висше обр.

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 електротехник, средно образование /за гр.Бяла/

2 заварчици, средно образование /за гр.Бяла/

2 монтажници, средно образование /за гр.Бяла/

2 чистачи-хигиенисти,средно образование/за гр.Бяла/

3 учители – начален етап в ГЦО, осн.образование /за гр.Бяла/

2 учители – начален етап /за с.П.Косово/

1 учител в детска градина/за с.Бъзовец/

2 учители в детска градина /за с.Баниска/

1 учител в детска градина/за с.Кацелово/

1 домакин, средно образование/за с.Баниска/

1 общ работник  /за  с.Пиперково/

1 мл.експерт, висше образование /за гр.Борово/

1 учител в детска градина /за  гр.Две могили/

1 учител – гимназиален етап ,география и икономика, висше обр. по специалността / за гр.Две могили/

1 учител спортна подготовка, висше обр. – НУП, треньор по тенис на маса / за гр.Две могили/

3 общи работници /за гр.Бяла/

10 машинни оператори, изделия от дърво, основно образование /за гр.Бяла /

2 продавач –  консултанти, средно образование /за с.Пиперково/

4 общи работници /за гр.Бяла/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

Няма обявени свободни работни места

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Източник: TVN

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!